Pirmslīguma informācija

Veicot pasūtījumu mājas lapā www.bambini.lv, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinājušies arDistances līguma noteikumiemun piekrītat šī līguma saturam un noteikumiem. Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs esiet noslēguši ar SIA Lukas S Distances līgumu, kurš uzliek abām pusēm saistības un pienākumus!


Distanceslīgums.


Š
is līgums tiek noslēgts starp interneta veikala www.bambini.lv īpašnieku SIALukas S” (turpmāktekstā “Pārdevējs”), vien. reģistrācijas Nr. 40003878922, un Pircēju, kurš veic pirkumu mājas lapā www.bambini.lv. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas tiek veikti mājas lapā www.bambini.lv.


1.
Vispārīgie noteikumi par preces pasūtīšanu
1.1.
Ar šo līgumu Pārdevējs apņemas piegādāt pircēja www.bambini.lv interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā apmaksas un piegādes veida.
1.2. Šī Distances līguma ietvaros preces pasūtīšana notiek tikai ar interneta veikala www.bambini.lv palīdzību, aizpildot visus nepieciešamos laukus un nospiežot pogu „apstiprināt pasūtījumu”. Preces pasūtīšana mājas lapā www.bambini.lv
uzskatāma par pircēja piedāvājumu piegādātājam slēgt šo Distances līgumu par pasūtītās preces piegādi un par pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto preci par norādīto cenu. Ja pasūtījums būs pareizi noformēts, parādīsies uzraksts, ka pasūtījums ir pieņemts.
1.3. Pēc pirkuma procesa pabeigšanas pircējs saņems e-pastu ar pasūtījuma veikšanas apstiprinājumu. Kad pircējs ir saņēmis Pārdevēja pasūtījuma apstiprinājumu, uzskatāms, ka Pārdevējs ir pieņēmis pircēja piedāvājumu noslēgt distances līgumu, no savas puses ir pievienojies šim Distances līgumam. No šā brīža Distances līgums uzskatāms par noslēgtu starp pircēju un Pārdevēju.
1.4. Visas preču cenas www.bambini.lv interneta veikalā ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar pievienotās vērtības likuma uz doto brīdi pastāvošo likmi. Preces cena un piegādes izdevumi, ja tika izvēlēts piegādes pakalpojums, ir norādīti pasūtījuma apstiprinājumā vai priekšapmaksas rēķinā.

1.5. Pārdevējs patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikala klientu apkalpošanas speciālistiem neizdodas sazināties ar klientu pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.

1.6. Pasūtīto preci nepieciešams izņemt piecu darba dienu laikā no brīža, kad www.bambini.lv klientu apkalpošanas speciālists ir paziņojis, ka pasūtījums ir sagatavots saņemšanai, gadījumā ja klients nav to izdarījis un nav pabrīdīnājis par to kavēšanas iemesliem, tad Pārdēvējam ir tiesības piemērot preces glabāšanas maksu 0.50 EUR apmērā par katru nokavējuma dienu.

 

2. Pasūtījuma-pirkuma apmaksas iepējas

2.1. Pircējs par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties :

2.1.1. Ar bankas pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu nosūtītajā priekšapamksas rēķinā, kas tiks nosūtīts Pircējam pa e-pastu ar norādi “Lūdzam veikt apmaksu, norādīt rēķina vai preču pavadzīmes-rēķina numuru. Preces piegāde tiks veikta pēc pilnas rēķina summas ieskaitīšanas SIA “Lukas S” bankas kontā.”

3.
Pasūtījuma piegādes veidi un to izmaksas
3.1. Interneta veikals www.bambini.lv nodrošina sekojošus pasūtījuma piegādes veidus: 1) piegāde ar kurjera starpniecību, 2) piegāde uz pakomātiem, 3) preces saņemšana, ierodoties personīgi Pārdevēja veikalā. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atkarībā no pircēja izvēlētā piegādes veida.


4.
Pasūtījuma izpilde
1-3 darba dienu laikā no pasūtījumu apstiprināšanas un pasūtījuma apmaksas brīža, ja prece ir uz vietas noliktavā SIA “LUKAS S” birojā.


5.
Par preces piegādes neiespējamību
Gadījumā, ja pircēja pasūtītā prece ražotāja noliktavā ir beigusies un Pārdevējs nevar veikt līguma noteikumu izpildi atbilstoši līguma prasībām: pircējs par to nekavējoties tiek brīdināts telefoniski, saņemot zvanu uz klienta norādīto telefona nummuru vai elektroniski, nosūtot e-pastu uz norādīto Pircēja e-pasta adresi. Šādā gadījumā pircējam tiek piedāvāta iepēja vienoties par citu izpildes termiņu vait tiks atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, ja pircējs ir izvēlējies apmaksas veidu “ar pārskaitījumu” un veicis apmaksu, vai pēc pircēja izvēles tiks piedāvāta ekvivalenta prece par ekvivalentu cenu.

5.
Atteikuma tiesības, tās sekas un kārtība

5.1. Pircējam (fiziskās personas) ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

5.2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

5.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē mūs SIA “Lukas S”, juridiskā adrese Ozolciema iela 12/2-140, Rīga, LV-1058, telefona Nr. 29181177 (29783638), e pasta adrese info@bambini.lv par lēmumu atteikties no šā līguma.
5.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

5.5. Pircējs var atteikties no šā līguma, Pārdevējs atmaksās visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no Pircēja netiks iekasēta nekāda maksa. Pārdevējs var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēms preces atpakaļ vai kad Pircējs iesniegs apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kāda darbība izpildīta agrāk.

5.6. Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod Pārdevējam, birojā, Rīgā, Dižozolu iela 21 bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs paziņoja Pārdevējām par savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Nosūtot preces uz SIA LUKAS S biroju, izmantojot kurjerpastu, Pircējs piekrīt SIA LUAKAS S vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Pircējam, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Dižozolu iela 21.

5.7. Pircējs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli ar datora izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā aktivizējot uz datora preinstalētu operētājsistēmu; mobilajiem telefoniem - nenoplēšot aizsargplēves, ieslēgt, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus utt.). Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības samazināšanos.

5.8 Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs iesaka saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

5.9 Preces atgriešanas izmaksas Pircējs sedz no saviem līdzekļiem.

5.10. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

5.11. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības:

5.11.1. 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

5.11.1.1.pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

5.11.1.2.preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

5.11.1.3. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

5.11.1.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

5.11.1.5. pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el.zobu birste, depilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;

5.11.1.6. prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

5.11.1.7. pircējs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

5.11.1.8. pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

5.11.1.9. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;


6.
Garantija

6.1. Visām internet veikalā www.bambini.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

6.2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir 2 gadi (fiziskām personām) 1 gads (juridiskām personām).

6.3. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

6.4. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.

6.5. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš.

6.6. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:

6.6.1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme, kvīts);

6.6.2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

6.6.3. informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot pa telefonu 29181177, 29783638, vai rakstot uz e-pastu: info@bambini.lv.

6.7. Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji, austiņas, mikrofoni).

6.8. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:

6.8.1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;

6.8.2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;

6.8.3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;

6.8.4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;

6.8.5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;

6.8.6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos.

6.8.7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;

6.8.8. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm).

6.8.9. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);

6.8.10. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

6.9. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:

6.9.1. dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu;

6.9.2. vērsties Rīgā, Dižozolu iela 21, darba dienās no plkst. 17.30 līdz 19.00 (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu);

6.9.3. zvanīt pa tālruni 29181177, 29783638, kur pircēju uzklausīs www.bambini.lv darbinieks un ieteiks labāko risinājumu.

6.10. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

 

Distances līguma noteikumus Jūs varat lejuplādēt šeit (http://lukass.lv/assets/distances-ligums.pdf)